Kaysalen

Kaysalen

Kays­alen er husets stor­stue, ideelt til semi­narer og kon­serter, møter og fester for opptil 100 gjester.

Frysja

Frysja

Frysja er et dedi­kert tre­nings- og kursrom for alle slags aktiviteter.

Trinserud

Trinserud

Trin­serud er et møte- og sel­skaps­lo­kale for opptil 30 gjester.

River'n

River'n

River'n er et intimt kurs- og møterom for opptil 15 gjester.