Servering

Semi­nar­pakke inklu­derer både leie av lokale og utstyr, samt en sunn og vel­sma­kende ser­ve­ring. Kan bestilles for arran­ge­ment på dagtid.

Sel­skaps­meny er tilbud til kvelds- og helge­ar­ran­ge­menter. Det er ikke anled­ning til å ha med mat fra andre kjøkken. Pri­sene inklu­derer opp­vask, men ikke dek­king og ryd­ding av bord. Det er mulig å bestille pyn­ting og ryd­ding av loka­lene, da dette ikke er inklu­dert i leieprisene.

All mat på Sagene samfunnshus ser­veres av Nazar café-bar