Pike­koret er en fin gjeng med sang­fugler i Oslo og omegn. Siden 2006 har et tjue­talls glade ama­tører sunget og hatt det gøy på øvel­sene på Sagene samfunnshus. Noen har bak­grunn fra kor eller lig­nende, men det vik­tigste for oss er at vi har det gøy, sam­tidig som det skal låte bra!

Reper­toaret er en fin blan­ding av svenske viser, country, gamle jazz­sla­gere og pop­låter. Diri­gen­tene Nina Mort­vedt (fra rocke­bandet Nancy Drew) og Mai Elise Sol­berg (fra bl.a. punke­bandet VOM) bytter på å diri­gere. Pike­koret gjør også inn­imellom konserter.