Liker du Swing, Rock'n'roll, Lindy Hop, Boogie Woogie og West­cost swing? Da er dette noe for deg! Arran­ge­mentet er åpent for alle alders­grupper – unge og gamle! Alle for­skjellige swing/ danse­skoler og rocke­klubber som ønsker å delta er også vel­komne. Det vil til enhver tid være 3 for­skjellige DJ s som spiller, så varia­sjonen i musikk og stil er sikret.

Følg med på arran­ge­ments­over­sikten i pro­grammet!