Sagene treffen er et sosialt danse­tilbud for danse­glade godt voksne over 50 år, stort sett annen­hver lørdag. Klubb 81 har arran­gert dans med levende musikk på Sagene samfunnshus siden 1981!

Følg med i akti­vi­tets­ka­len­deren.