Har du tid på dagtid? Liker du å synge? Lurer du på hvordan det er å synge i kor? Eller husker du hvor gøy det vår den gangen du sang i kor før? Dette koret på Sagene er for alle! Bli med og lær deg mange flotte sanger fra hele verden! Koret diri­geres på engelsk og norsk, er multi­kul­terelt, fler­språ­kelig og flerkulterelt.

Diri­genten er Bree Switzer. Hun er utdannet på Sel­kirk Col­lege i Canada, og Emerson Col­lege i Eng­land, og har diri­gert kor og under­vist i sang i 12 år.

Øvelser: tirs­dager, kl 10.00 – 11:30.

For mer infor­ma­sjon: www.silverkingsinging.com

Påmel­ding: info@breeswitzer.com eller tlf 450 485 23