Tilgjengelig­hets­erklæring

Denne erklæringa gjelder nettstedet https://www.sagenesamfunnshus.no

Ansvarlig for nettstedet er Oslo Kommune Bydel 3 Sagene, organisasjonsnummer 974 778 726.

Dette nettstedet er i samsvar med kravene til unversell utforming av IKT i offentlig sektor, slik de er beskrevet på hjemmesidene til uutilsynet.

Test og vurdering av nettstedet

Vi har selv testet og vurdert nettstedet. Utbedringer er gjort av en ekstern tjenesteyter.

Om erklæringa

Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert 1. februar 2023.

Tilgjengelegheitserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang 1. februar 2023.

Vårt arbeid med universell utforming

Vi vil at alle skal kunne bruke våre nettsider, og vi arbeider kontinuerleg med å sjekke nytt innhold opp mot WCAG-kravene før vi publiserer, og når vi får tilbakemeldinger fra brukere. Før vi publiser nytt innhold, tester vi det manuelt eller ved hjelp av testverktøy.