I dette kurset får du en introduksjon til stemmebruk og stemmetrening. Hensikten er å gjøre deg bevisst om din egen stemmebruk og hjelpe deg i gang med egen stemmetrening. Det legges det opp til aktiv deltakelse hvor vi deler erfaringer og refleksjoner for å lære av hverandre. Gjennom felles øvelser vil du få verktøy for å trene stemmen din.

Påmelding: Kurskalender 2022