Om oss

Sagene samfunnshus og innbyggersenter

Sagene samfunnshus drives av Bydel Sagene, i samarbeid med Nazar cafe-bar og Oslo yoga. Formålet er å skape en variert og levende møteplass for nærmiljøet, med ulike aktiviteter og tilbud. Samfunns­huset huser om lag 2.800 arrangementer / aktiviteter i året, med rundt ca 200.000 besøk.

I 2023 åpnet bydelen også et innbyggersenter vegg i vegg, der flere av bydelens tjenester skal være lett tilgjengelig for innbyggerne. På sikt skal innbyggersenteret også åpnes opp for frivillige grupper. 

Teamet har også ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av 22 parker og torg i bydelen, og saksbehandler også tildeling av flere tilskudd.

 

Historien

Sagene samfunnshus ble åpnet i 1980, og først drevet av Andelslaget Sagene Samfunnshus. Ulike organisasjoner i bydelen var medlemmer, og kunne disponere huset, mens bydelen betalte husleien.

Huset har flere rom i forskjellige størrelser, med navn knyttet til lokal­historien.

Etter politisk vedtak fra 2000 ble det bestemt at bydelen overta drifts­ansvaret, for å skape en møte­plass for Lokal Agenda 21-arbeid, og for å styrke samfunnshusets funksjon som møteplass for bydelens frivillige organisasjoner, borettslag, familier og enkeltpersoner. Huset drives som et tjenestetilbud i kultur- og nærmiljø­avdelingen.

Sagene samfunnshus er en av de best besøkte lokale samfunns­husene i Norge.

Politisk mandat

Mandatet for å drive Sagene Samfunns­hus var ned­felt i Plan for bærekraftig bydels­utvikling, og meningen er at huset skal fungere som bydelens møte­plass, og styrke det lokale mang­foldet i kultur­livet. Her kan du også få miljø­informasjon, finne samarbeids­partnere, få tips og veiledning hvis du ønsker å engasjere deg i lokal­miljøet.

Det er bydelsutvalget i Bydel Sagene som er øverste politiske ledelse. Samfunnshuset skal bidra til å utvikle lokal­demokratiet, legge til rette for innbyggerinvolvering i lokale beslutnings­prosesser.

Driften

Sagene samfunnshus har ca. 200.000 besøk hvert år, og det er mange som er ansvarlige for våre om lag 2.800 årlige arrangementer. Alle faste brukere med egen nøkkel til huset skal ha nødvendige kunnskaper om bygningen og rutinene for driften. Andre interesserte kan også gjerne se på våre rutiner, og komme med forslag til forbedringer!

Se våre driftsrutiner