Livet mellom husene

Om oss

Sagene samfunnshus er et velbrukt forsamlingslokale, kulturscene og kurssenter. Huset består av flere utleiesaler i ulike størrelser, en populær kafé, en yogaskole, samt kontorer. Det fåregår omlag 2800 forskjellige arrangementer hvert år, og vi anslår ca 170 000 besøk i løpet av året, hovedsakelig av beboere i nærmiljøet. Bygget ble i 2010 totalrenovert, framstår som nytt og tidsriktig, og tilpasset kravene til universell utforming. Driften er i tillegg miljøfyrtårnsertifisert, og våre driftsrutiner er tilgjengelige for alle.

Sagene samfunnshus drives av Bydel Sagenes Enhet for kultur og nærmiljø. Huset er base for enhetens arbeid med nærmiljøutvikling, som også omfatter drift og utvikling av bydelens mange parker og torg. Enheten har 9 ansatte.

Les mer på bydelens sider