Om oss

Avdeling for kultur, nærmiljø og byutvikling

Sagene samfunnshus drives av Bydel Sagene, i samarbeid med Nazar cafe-bar og Oslo yoga. Formålet er å skape en variert og levende møteplass for nærmiljøet, med ulike aktiviteter og tilbud. Samfunns­huset huser om lag 2.800 arrangementer / aktiviteter i året, med rundt 170.000 besøk.

Avdeling for kultur, nærmiljø og byutvikling har også ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av 21 parker og torg i bydelen, er fagenhet for miljø- og byutvikling, og koordinerer arbeidet med bydelens områdesatsing. Avdelingen saksbehandler også tildeling av frivilligmidler og grønne midler.

Les mer om avdelingens oppgaver her.

Andre lokaler / områder som forvaltes av Avdeling for kultur, nærmiljø og byutvikling: Barne­parkene i Torshovparken, Bjølsenparken og Iladalen. Lokale parker og torg.

Historien

Sagene samfunnshus ble åpnet i 1980, og først drevet av Andelslaget Sagene Samfunnshus. Ulike organisasjoner i bydelen var medlemmer, og kunne disponere huset, mens bydelen betalte husleien.

Huset har flere rom i forskjellige størrelser, med navn knyttet til lokal­historien.

Etter politisk vedtak fra 2000 ble det bestemt at bydelen overta drifts­ansvaret, for å skape en møte­plass for Lokal Agenda 21-arbeid, og for å styrke samfunnshusets funksjon som møteplass for bydelens frivillige organisasjoner, borettslag, familier og enkeltpersoner. Huset drives som et tjenestetilbud i kultur- og nærmiljø­avdelingen.

Sagene samfunnshus har omtrent 170.000 besøk i året, og er dermed en av de best besøkte lokale samfunns­husene i Norge.

Politisk mandat

Mandatet for å drive Sagene Samfunns­hus er ned­felt i Plan for bærekraftig bydels­utvikling 2008 – 2012, og meningen er at huset skal fungere som bydelens møte­plass, og styrke det lokale mang­foldet i kultur­livet. Her kan du også få miljø­informasjon, finne samarbeids­partnere, få tips og veiledning hvis du ønsker å engasjere deg i lokal­miljøet.

Det er bydelsutvalget i Bydel Sagene som er øverste politiske ledelse. Avdeling for kultur, nærmiljø og byutvikling skal være en pådriver for å utvikle lokal­demokratiet, ved å invitere i deltakelse og med­virkning i ulike lokale beslutnings­prosesser, og ved å utvikle prosjekter som inviterer beboere og institusjoner til deltakelse og med­virkning i lokale beslutnings­prosesser innen­for park- og torgutvikling, kultur­program på samfunns­huset og annet.

Driften

Sagene samfunnshus har ca. 220.000 besøk hvert år, og det er mange som er ansvarlige for våre om lag 2.500 årlige arrangementer. Alle faste brukere med egen nøkkel til huset skal ha nødvendige kunnskaper om bygningen og rutinene for driften. Andre interesserte kan også gjerne se på våre rutiner, og komme med forslag til forbedringer!

Se våre driftsrutiner