Kontakt oss

Åpningstid kafé: mandag – fredag,  kl. 11 – 19 / Lørdag – Søndag, kl. 12 – 19
Kontortid: mandag – fredag, kl. 10 – 16
Oslo yoga har ikke fast kontortid.

Telefon: 91629864
hei@sagenesamfunnshus.no