Bydel Sagene arrangerer bydelsdager en helg tidlig i mai hvert år. På bydelsdagene er målet å vise fram det som foregår av kultur- og foreningsliv i bydelen. Sagene blir nevnt som en bydel i skriftlige kilder allerede 10. mai 1629,  altså for over 380 år siden! Derfor kalles denne datoen for bydelens ”nasjonaldag”, og bydelsdagene søkes lagt nær denne datoen.

Bydelsdagene 2020 blir arrangert første helg i September!

Fredag 4. September kl. 14.00-18.00: Nærmiljøfest på Haarklous plass!

Vi begynner med aktivitetsdag for barna i området. Det blir også konserter og opptredener, verksted, leker og annen underholdning, samt informasjon om ulike tilbud i lokalmiljøet.

Lørdag 5. September kl. 12.00 – 17.00: Miljøtorget ved Sagene samfunnshus!

Konserter, opptredener, informasjons- og salgsboder og hoppeslott på plassen.

Bydelsdagene blir  i år en todagers feiring, med Nærmiljøfest på Haarklous plass fredag 4. September, Miljøtorget ved Sagene kirke/samfunnshus lørdag 5. September. Alle tjenestesteder oppfordres til å vise seg fram på bydelsdagene, med info eller aktiviteter. Vil du/dere bidra, meld dere på her.