Sagene Samfunnshus

Bydelsdagene

Bydel Sagene arrangerer bydelsdager en helg tidlig i mai hvert år. På bydelsdagene er målet å vise fram det som foregår av kultur- og foreningsliv i bydelen. Sagene blir nevnt som en bydel i skriftlige kilder allerede 10. mai 1629,  altså for over 380 år siden! Derfor kalles denne datoen for bydelens ”nasjonaldag”, og bydelsdagene søkes lagt nær denne datoen.

Bydelsdagene 2018 blir arrangert 04.-06. mai:
Fredag 04. mai kl 14.00-18.00: Nærmiljøfest på Haarklous plass!
Vi begynner med aktivitetsdag for barna i området. Det blir også konserter og opptredener, verksted, leker og annen underholdning, samt informasjon om ulike tilbud i lokalmiljøet.

Lørdag 05 mai kl 12.00-17.00: Miljøtorget ved Sagene samfunnshus
Konserter, opptredener, informasjons- og salgsboder og hoppeslott på plassen foran samfunnshuset.
Åpent hus med aktiviteter for barn foran SAIFF. Gratis sykkelverksted foran Sagene kirke

Søndag 06. mai kl 12.30-15.30: Kulturbydelen på Vøienvolden gård
Arrangeres på tunet til verneverdige Vøienvolden, Det blir konserter og opptredener, kafé på tunet og i Drengestua. Utdeling av Lovisaprisen, bydelens kultur- og miljøpris.


Bydelsdagene blir også i år en tredagers feiring, med Nærmiljøfest på Haarklous plass fredag 4. mai, Miljøtorget ved Sagene kirke/samfunnshus lørdag 5. mai, og Kulturbydelen markeres på Vøienvolden gård søndag 5. mai. Alle tjenestesteder oppfordres til å vise seg fram på bydelsdagene, med info eller aktiviteter. Vil du/dere bidra, meld dere på her.