Leiebetingelser

Bydel Sagene leier ut lokaler til møter, selskap, forestillinger, kurs og annen opplæring, treningsaktiviteter mm. Bydelen forbeholder seg retten til å avvise leieforespørsler som enten legger opp til å bryte med leiebetingelsene under, bryter kapasitetsbegrensningen i lokalene, bryter med eller har et innhold som oppfordrer til brudd på norsk lov, eller kommer fra arrangører som ikke har gjort opp for tidligere leieforhold.

En forespørsel om leie er ikke gyldig før den er bekreftet med kontrakt, der alle forhold ved arrangement(ene) er avklart.

 1. Alle leietakere skal ha en ansvarlig kontaktperson, som vil ha kontaktansvar før, under og etter et arrangement. Denne skal også gjøre seg kjent med brannrutiner og plassering av slukkeutstyr, samt være med på å forebygge tilgrising og hærverk. Leietaker er også ansvarlig for at betaling skjer.
 2. Sagene samfunnshus er et flerbrukshus, og alle leietakere må ta hensyn til og vise respekt for andres arrangementer på huset. Det er ikke mulig å ha med medbrakt lydanlegg uten nærmere avtale, eller på andre måter å skape støy som vil plage andre leietakere eller naboer. Huset er miljøsertifisert, og alle leietakere må kildesortere som beskrevet i avfallsinstruks.
 3. Leie av lokale på hverdager inkluderer bordoppsett og rengjøring, mens på kveldstid og i helgene er bare renhold inkludert. Duker, pynting, servering og rydding av lokale ved selskap er ikke inkludert i leieprisen, men kan i visse tilfeller forhåndsbestilles fra Nazar cafe-bar, se selskapsmeny. Ved fast leie av lokalene gjelder egne betingelser.
 4. Flere rom har teknisk utstyr som kan brukes når leietaker har fått opplæring i bruken. For å kunne bruke lydanlegg i Kaysalen skal leietaker på forhånd kvittere ut nøkler og løst utstyr. Leietaker er personlig ansvarlig for eventuelle skader som skjer på utstyret i leieperioden. På grunn av brannforskrifter skal garderobe benyttes, dog på egen risiko. Verdisaker bør derfor ikke oppbevares i garderobe. Sagene samfunnshus har ikke erstatningsansvar ved tap av klær eller annet utstyr som blir etterlatt. Faste leietakere har et utvidet branninnstruks.
 5. All servering av mat, samt kaffe, te og mineralvann skal bestilles fra og betales til vår driftspartner Nazar cafe-bar. Servering til selskap bestilles med utgangspunkt i gjeldende selskapssmeny, mens servering til dagtidsarrangementer er inkludert i en av våre seminarpakker. Servering avtales samtidig som leiekontrakt inngås, og kan enten betales kontant i kafeen, eller pr faktura (fakturagebyr tilkommer).
 6. Servering av alkoholholdig drikke i lukket selskap kan bare skje hvis det er innhentet en skjenkebevilling fra Næringsetaten, og da med 24 års aldersgrense. Kopi av slik skjenkebevilling skal sendes Sagene samfunnshus i forkant av arrangementet, slik at oppvask av glass og andre tjenester fra kafeen kan forhåndsbestilles. Bruk av alkohol skjer på eget ansvar, men skal følge norsk lov. Salg av alkohol er under ingen omstendigheter tillatt i våre utleielokaler. Overstadig berusede personer vil bli utvist fra lokalene, og ved brudd på kravet om skjenkebevilling vil arrangementet bli automatisk bli avlyst, se punkt 12.
 7. Alle kveldsarrangementer skal være ferdig kl 23.00. Unntatt er Kaysalen fredager og lørdager, hvor det er anledning å ha arrangement fram til kl 00.30. Leietaker har så en halv time til å rydde ut av lokalene etter stengetid. Sagene samfunnshus har vekterassistanse fra Securitas.
 8. Ved større lukkede arrangementer på kveldstid i Kaysalen kreves det egen tilsynsvakt for å ivareta sikkerheten. Dette er en tilleggstjeneste som bestilles fra Nazar café-bar AS, og skal primært sikre at leiebetingelsene blir fulgt, samt at alle gjester blir ivaretatt på en god måte. Dette er på kr. 1800. På røde dager koster denne tjenesten kr. 3600. 

   

 9. Ved kveldsarrangementer skal leietakere være ferdig med å rydde lokalene ved stengetid; søppel skal sorteres og fjernes iht. til avfallsinstruks, oppvask skal ryddes inn på kjøkkenet, flasker skal ryddes i kasser/poser, stoler skal stables opp og bordflater skal tørkes av. Eventuelt søl av drikke på gulvet (øl, vin, brus el.) skal tørkes opp så snart som mulig, slik at det ikke lager permanente merker eller gir unødig ekstraarbeid for renholderne. Ekstra arbeid som følge av dårlig opprydding vil bli fakturert.
 10. Ved skader på servise og annet utstyr, samt ved tilgrising av lokaler som medfører ekstra arbeid, vil leietaker automatisk bli fakturert. Sagene samfunnshus kan kreve et depositum på kr. 5000,- i kontanter ved større arrangementer.
 11. Sagene samfunnshus kan avlyse eller avbryte arrangementer ved alvorlig mislighold av leiebetingelsene. Skjenking av mindreårige eller overstadig berusede personer er eksempel på slik mislighold avbetingelsene, og vil automatisk føre til avbrytelse av arrangement. Leietaker vil likevel bli fakturert for full leie av lokalene.
 12. Ved avlysning av arrangement faktureres 10 % av leieprisen. Ved avlysning senere enn 14 dager før arrangementdato blir leietaker fakturert 50 %, og senere enn 48 timer før arrangement starter blir leietaker fakturert 100 %. Avlysning skal skje skriftlig per epost.