Gal­leri Sagene samfunnshus viser utstil­linger av ulik karakter, hoved­saklig med lokale kunst­nere. Utstil­lin­gene arran­geres av Torshov kunst- og kul­tur­for­ening, og er gjerne utstilt en måned av gangen.

Ta kon­takt med Torshov kunst- og kul­tur­for­ening v/ Frances Dodman, epost: fmdodman@yahoo.co.uk, eller SMS til tlf 41 47 57 51