Galleri Sagene samfunnshus viser utstillinger av ulik karakter, hovedsaklig med lokale kunstnere. Utstillingene arrangeres av Torshov kunst- og kulturforening, og er gjerne utstilt en måned av gangen.

Ta kontakt med Torshov kunst- og kulturforening v/ Kari Eldnes, epost: karieldnes.oslo@gmail.com, eller SMS til tlf 92208093