Taois­tisk Tai Chi™ internal arts of health er en gammel kine­sisk tre­nings­form som gir balanse, vel­være og ro. De lang­somme drei­ende og tøy­ende beve­gel­sene gir mulighet for økt flek­si­bi­liet, styrke og koor­di­na­sjon. Tre­ningen passer for alle alders­grupper og helse­til­stander, og det holdes nybe­gyn­ner­kurs med jevne mel­lomrom.
Tirsdag: nybe­gyn­ner­kurs kl 17.30 – 19.30
Tirsdag:fortsetterklasse kl 19:00 – 21:00
Torsdag: fort­s­et­ter­klasse kl 19.30 – 21.30

Les mer på https://www.taoisttaichi.org/no/