Leiepriser 2020

Leie­pri­sene på Sagene samfunnshus jus­teres ut fra bud­sjett­ram­mene som gis av bydels­utvalget i desember hvert år.

Med for­be­hold om end­ringer i ram­mene for 2020:

FULLPRISLEIE inkl. 25 % MVA

Leie dag
man – fre

08.30 – 16.00

Leie kveld
søn – tor

17.00 – 22.00

Leie dag, helg
lør – søn

10.00 – 16.00

Leie kveld, helg
fre – lør

Kays­alen 17.00 – 00.30
Andre rom 17.00 – 22.00

Kays­alen Semi­nar­pakke 5.900,00 4.100,00 7.500,00¹
Frysja, kun trenings­lokale 3.400,00 kun time­ut­leie 3.100,00 kun time­ut­leie
Trin­serud Semi­nar­pakke 2.800,00 2.400,00 2.600,00
River'n, kun kurs- og møte­lokale 1.300,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00

¹ Ved større luk­kede arran­ge­menter på kveldstid i Kays­alen kreves det egen til­syns­vakt for å iva­reta sik­ker­heten. Dette er en til­leggs­tje­neste levert av Nazar cafe-bar, og koster kr 1500,- i til­legg til leie­pris.

Fri­villige orga­ni­sa­sjoner, grupper, lag etc. får 50 % rabatt på disse leie­pri­sene.

For arran­ge­menter på dagtid mandag – fredag anbe­faler vi våre semi­nar­pakker

FASTPRISLEIE inkl 25 % MVA

Gjelder ved minimum seks arran­ge­menter pr halvår. Se egne betin­gelser.

Leie dag
man – fre

08.30 – 16.00

Leie kveld
søn – tor

17.00 – 22.00

Leie dag, helg
lør – søn

10.00 – 16.00

Leie kveld, helg
fre – lør

Kays­alen 17.00 – 00.30
Andre rom 17.00 – 22.00

Kays­alen 3.500,00 3.500,00 2.400,00 3.700,00
Frysja, trenings­lokale 2.200,00 kun time­ut­leie 2.200,00 kun time­ut­leie
Trin­se­rud¹ 1.200,00 1200,00 1.200,00 1.200,00
River'n, kurs- og møte­lokale 850,00 650,00 650,00 650,00

¹ Trin­serud kan i uke­dager leies for en hel dag, for 1.700,-, og i helger leies for en hel dag for 3.700,-

Fri­villige orga­ni­sa­sjoner, grupper, lag etc. får 25 % rabatt på disse pri­sene

Servering

Ønsker du ser­ve­ring av mat til ditt arran­ge­ment kan du bestille dette fra menyen til Nazar cafe-bar.

Det er dess­verre ikke mulig å ha med egen mat og drikke, se leie­be­tin­gel­sene.