Leiepriser 2022

Leieprisene på Sagene samfunnshus justeres ut fra budsjettrammene som gis av bydelsutvalget i desember hvert år.

Med forbehold om endringer i rammene for 2022:

FULLPRISLEIE inkl. 25 % mva.

Leie dag
man–fre

08.30–16.00

Leie kveld
søn–tor

17.00–22.00

Leie dag, helg
lør–søn

10.00–16.00

Leie kveld, helg
fre–lør

Kaysalen 17.00–00.30
Andre rom 17.00–22.00

Kaysalen Seminarpakke 6.200,00 4.300,00 7.750,00¹
Frysja, kun trenings­lokale 3.600,00 kun timeutleie 3.250,00 kun timeutleie
Trinserud Seminarpakke 2.900,00 2.500,00 2.700,00²
River’n, kun kurs- og møte­lokale 1.350,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

Frivillige organisasjoner og  grupper får 50 % rabatt på disse leieprisene.
¹ Ved større lukkede arrangementer på kveldstid i Kaysalen kreves det egen tilsynsvakt for å ivareta sikkerheten. Dette er en tilleggstjeneste levert av Nazar cafe-bar, og koster kr 1800,- i tillegg til leiepris.
² Ved leie hel dag i helg til selskap i Trinserud er leiepris kr 3700,-

For arrangementer på dagtid mandag–fredag anbefaler vi våre seminarpakker.

FASTPRISLEIE inkl 25 % mva.

Gjelder ved minimum seks arrangementer pr halvår. Se egne betingelser.

Leie dag
man–fre

08.30–16.00

Leie kveld
søn–tor

17.00–22.00

Leie dag, helg
lør–søn

10.00–16.00

Leie kveld, helg
fre–lør

Kaysalen 17.00–00.30
Andre rom 17.00–22.00

Kaysalen 3.700,00 3.700,00 2.500,00 3.900,00
Frysja, trenings­lokale 2.300,00 kun timeutleie 2.300,00 kun timeutleie
Trinserud 1.250,00 1250,00 1.250,00 1.250,00
River’n, kurs- og møte­lokale 900,00 700,00 700,00 700,00

Frivillige organisasjoner og grupper får 25 % rabatt på disse prisene.

Servering

Ønsker du servering av mat til ditt arrangement bestiller du dette fra menyen til Nazar cafe-bar.

Det er dessverre ikke mulig å ha med egen mat og drikke, se leiebetingelsene.