Leiepriser 2021

Leie­pri­sene på Sagene samfunnshus jus­teres ut fra bud­sjett­ram­mene som gis av bydels­utvalget i desember hvert år.

Med for­be­hold om end­ringer i ram­mene for 2021:

FULLPRISLEIE inkl. 25 % mva.

Leie dag
man – fre

08.30 – 16.00

Leie kveld
søn – tor

17.00 – 22.00

Leie dag, helg
lør – søn

10.00 – 16.00

Leie kveld, helg
fre – lør

Kays­alen 17.00 – 00.30
Andre rom 17.00 – 22.00

Kays­alen Semi­nar­pakke 6.200,00 4.300,00 7.750,00¹
Frysja, kun treningslokale 3.600,00 kun time­ut­leie 3.250,00 kun time­ut­leie
Trin­serud Semi­nar­pakke 2.900,00 2.500,00 2.700,00²
River'n, kun kurs- og møtelokale 1.350,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00

Fri­villige orga­ni­sa­sjoner og  grupper får 50 % rabatt på disse leie­pri­sene.
¹ Ved større luk­kede arran­ge­menter på kveldstid i Kays­alen kreves det egen til­syns­vakt for å iva­reta sik­ker­heten. Dette er en til­leggs­tje­neste levert av Nazar cafe-bar, og koster kr 1500,- i til­legg til leie­pris.
² Ved leie hel dag i helg til sel­skap i Trin­serud er leie­pris kr 3700,-

For arran­ge­menter på dagtid mandag – fredag anbe­faler vi våre semi­nar­pakker.

FASTPRISLEIE inkl 25 % mva.

Gjelder ved minimum seks arran­ge­menter pr halvår. Se egne betin­gelser.

Leie dag
man – fre

08.30 – 16.00

Leie kveld
søn – tor

17.00 – 22.00

Leie dag, helg
lør – søn

10.00 – 16.00

Leie kveld, helg
fre – lør

Kays­alen 17.00 – 00.30
Andre rom 17.00 – 22.00

Kays­alen 3.700,00 3.700,00 2.500,00 3.900,00
Frysja, treningslokale 2.300,00 kun time­ut­leie 2.300,00 kun time­ut­leie
Trin­serud 1.250,00 1250,00 1.250,00 1.250,00
River'n, kurs- og møtelokale 900,00 700,00 700,00 700,00

Fri­villige orga­ni­sa­sjoner og grupper får 25 % rabatt på disse prisene.

Servering

Ønsker du ser­ve­ring av mat til ditt arran­ge­ment bestiller du dette fra menyen til Nazar cafe-bar.

Det er dess­verre ikke mulig å ha med egen mat og drikke, se leie­be­tin­gel­sene.