Fast leie 

Leietakere som har flere enn seks arrangementer i halvåret kan bli regnet som faste leietakere. Man vil da kunne få mer ansvar for å ordne seg selv når man er på huset, og dermed også få en redusert leie, se leieprisene.

Faste leietakere kan:

  1. Kvittere ut egen nøkkel (må-krav ved kvelds- og helgearrangement).
  2. Disponere et eget oppbevaringsskap på huset.
  3. Bli presentert på nettsidene. 

Faste leietakere må:

  1. Følge sjekkliste for faste leietakere i tillegg til de vanlige leiebetingelsene.
  2. Rengjøre møbler og rydde lokalet etter bruk.
  3. Kjenne til generell branninnstruksutvidet branninstruks, og sikkerhetsinstruks.
  4. Kunne yte enkel livreddende førstehjelp og vite hvor førstehjelpsutstyret er.