Oslo Yoga

Oslo Yoga er Sagenes eneste yoga­studio, og er et kjært sted for alle i lokal­mil­jøet som liker yoga, tre­ning, avspen­ning og meditasjon.

Oslo yoga tilbyr i sam­ar­beid med MamaYoga et stort utvalg i yoga­kurs for alle; gra­vide, mor & barn, små­barn, voksne kvinner og menn, og eldre. De fleste kurs krever påmel­ding, men det er også drop-in timer på mor­genen, for­mid­dagen og på fredag etter­middag. Alle er vel­kommen, både nybe­gyn­nere og erfarne, både du som har trent mye fra før, og du som vil utforske kropp og beve­gelse for første gang.

Oslo yoga tilbyr også pri­vat­timer, bedriftsyoga og yoga til ung­doms­grupper og pri­vate lag, samt helge­kurs og utdan­nelser innenfor yoga med del­ta­kere fra hele landet. Årets yoga­høyde­punkt er Oslo Yoga­fes­tival som Oslo Yoga arran­gerer siste helg i januar hvert år.

Oslo Yoga er en av Norges største yoga­skoler, og har holdt kurs på Sagene samfunnshus siden 2002.

Les mer på www.osloyoga.no