Faste tilbud

Sagene samfunnshus skal være en møte­plass for ulike akti­vi­teter. Vi har rabatt­ord­ninger for fri­villige grupper og redu­serte leie­krav til faste leie­takere for å sti­mu­lere til mer slik akti­vitet. Se vår pris­liste for mer infor­ma­sjon, eller kon­takt oss direkte på hei@sagenesamfunnshus.no og pre­senter dine ideer!

Vi hjelper deg også med å starte opp akti­vi­teter, ved å gi ekstra pris­av­slag i begyn­nelsen, og vi gir gjerne vei­led­ning i hvordan orga­ni­sere og rekla­mere for dine aktiviteter.

Vi leier også ut øverom rimelig hvis du kan være flek­sibel og flytte på tidene om rommet blir leid ut til vanlig pris.

Bydelen har også en rekke som­mer­tilbud for barn og ungdom.

 

 • Faste tilbud

  5Rytmer

  En beve­gel­ses­m­edi­ta­sjon som passer for alle som ønsker mer beve­gelse i sitt liv og i sin kropp. 

 • Faste tilbud

  60pluss ekstra trening

  Vi invi­terer alle over 60 år til yogatrening!

 • Faste tilbud

  Barnas kulturhelg

  Byde­lens eget kul­tur­pro­gram for barnefamilier.

 • Faste tilbud

  Barnehageteater

  Et rimelig tea­ter­tilbud for barne­hager, akti­vi­tets­skoler og andre som har lyst til å se teater.

 • Faste tilbud

  Batchata & Salsa

  Et sosialt og avslappet kurs- og danse­ar­ran­ge­ment for danse­glade på alle nivåer.

 • Faste tilbud

  Bokbytte

  Glad i å lese? Velg en brukt bok, eller sette igjen en bok du anbe­faler andre å lese!

 • Faste tilbud

  Bydelsdagene

  En helg tidlig i mai hvert år viser vi fram det som foregår av kultur- og for­eningsliv i bydelen.

 • Faste tilbud

  Dagsangerne

  Bli med og lær deg mange flotte sanger fra hele verden!

 • Faste tilbud

  Frivilligbørs

  Vel­kommen til fri­vil­lig­børs i Bydel Gamle Oslo og Sagene

 • Faste tilbud

  Galleri Sagene samfunnshus

  Utstil­linger av ulik karakter, hoved­saklig med lokale kunstnere.

 • Faste tilbud

  Pikekoret

  En fin gjeng med sang­fugler i Oslo og omegn.

 • Faste tilbud

  Rock'n Roll-mode

  Et tilbud for alle som liker Swing, Rock’n’roll, Lindy Hop, Boogie Woogie og West­cost swing.

 • Faste tilbud

  Sagenetreffen

  Et sosialt danse­tilbud for danse­glade godt voksne over 50 år.

 • Faste tilbud

  Taoistisk Tai-Chi

  En gammel kine­sisk tre­nings­form som gir balanse, vel­være og ro.

 • Faste tilbud

  Trinel Syskole & Design

  Er du inter­es­sert i å lære å sy klær som passer? Bli med på sykurs!

 • Faste tilbud

  Yogakurs

  Mange ulike yoga­kurs arran­geres på Sagene samfunnshus!