Livet mellom husene

5 Rytmer


5 Rytmer® er en bevegelsesmeditasjon som passer for alle som ønsker mer bevegelse i sitt liv og i sin kropp. De 5 Rytmene er kartet vi orienterer oss etter i denne praksisen. Hver av de 5 Rytmene er en inngang til bestemte kvaliteter ved vår egen livsenergi. Du skal ikke bevege deg som noen andre, eller følge noen trinn, men du får instruksjoner som er lette å følge, og som hjelper deg å finne rytmene i deg selv.  De 5 Rytmene er: 


FLYT; innpust, mykhet, tyngde, sanse-erfaring, sirkulasjon, kontinuitet, runde mot-tagende bevegelser.

STAKKATO; utpust, retning, uttrykk, definisjon, fokus, hjertekraft, energi, møte.

KAOS; gi slipp, slippe løs, løse opp, utforske grenser, bryte ut av fastlåste mønstre, gjennom dem. 

LYRISK; letthet, uanstrengthet, frihet, individualitet, utvidelse.

STILLHET; å bare være – embodied. fylt. tømt. enhet.
En WAVE er en bølge av energi, og består av disse 5 ulike fasene. Hver rytme fører naturlig over i den neste. 


5 Rytmer er Skapt av Gabrielle Roth, og praktiseres av titusener over hele verden. 5Rytmer® er en filosofi, et perspektiv og en dynamisk bevegelsespraksis, fundert på prinsippet om at hvis du setter psyken i bevegelse, så vil den helbrede seg selv. Bevegelse er både medisinen og metaforen, på tvers av alle språk, kulturer og aldersgrupper. Gjennom bevegelse transformeres smerte til kunst, kunst til bevissthet, og bevissthet til handling. Der det praktiseres 5Rytmer oppstår et fellesskap for å danse, svette, forvandle, støtte, og å skape et trygt rom hvor hver og en av oss kan gi litt slipp på våre faste forestillinger om hvem og hva vi skal være. Rytme er vårt felles morsmål. Dansen vekker livskraften, og åpner for mer tilgang til den originale, fascinerende, friske og kraftfulle delen av oss selv. Kreativitet. Sammenheng. Fellesskap.

Les mer: ingridbrudevoll.com