Livet mellom husene

5 Rytmer

Det er for tiden ikke 5Rytmer på Sagene, grunnet Korona og smittefare. Det er en glede at vi kan fortsette å danse likevel! Vi møtes på 5Rytmer Online – Søndag i Stuen – hver søndag kl 18.00 til 19.15. Du danser hjemme i ditt eget rom, vi møtes på Zoom, og Ingrid leder en felles 5Rytme-Wave gjennom kroppsdeler, flyt, stakkato, kaos, lyrisk og stillhet. Vi har en liten dele-runde til slutt, ca 10 minutter, for dem som vil det. Bli med hvis du kjenner behovet for å bevege og slippe noe av stress og spenninger i disse dager. De som har vært med på Zoom sier at det er overraskende ekte og inspirerende. Vi finner nye rom i oss selv, og i vår egen stue.

Det er kun 20 plasser, og forhåndspåmelding er nødvendig via linken over. Registreringen stenger når det er fullt, og senest en time før dans.

PS: Hvis det blir fullt på Søndagene er det mulighet for å åpne for onlinedans mandager, i tillegg. Send mail til Ingrid 5rytmer hvis du bare er interessert i mandager som er vår faste dansedag på Sagene.

Påmelding: Trykk her!


5 Rytmer® er en bevegelsesmeditasjon som passer for alle som ønsker mer bevegelse i sitt liv og i sin kropp. De 5 Rytmene er kartet vi orienterer oss etter i denne praksisen. Hver av de 5 Rytmene er en inngang til bestemte kvaliteter ved vår egen livsenergi. Du skal ikke bevege deg som noen andre, eller følge noen trinn, men du får instruksjoner som er lette å følge, og som hjelper deg å finne rytmene i deg selv.  De 5 Rytmene er:


FLYT; innpust, mykhet, tyngde, sanse-erfaring, sirkulasjon, kontinuitet, runde mot-tagende bevegelser.

STAKKATO; utpust, retning, uttrykk, definisjon, fokus, hjertekraft, energi, møte.

KAOS; gi slipp, slippe løs, løse opp, utforske grenser, bryte ut av fastlåste mønstre, gjennom dem. 

LYRISK; letthet, uanstrengthet, frihet, individualitet, utvidelse.

STILLHET; å bare være – embodied. fylt. tømt. enhet.
En WAVE er en bølge av energi, og består av disse 5 ulike fasene. Hver rytme fører naturlig over i den neste.


5 Rytmer er Skapt av Gabrielle Roth, og praktiseres av titusener over hele verden. 5Rytmer® er en filosofi, et perspektiv og en dynamisk bevegelsespraksis, fundert på prinsippet om at hvis du setter psyken i bevegelse, så vil den helbrede seg selv. Bevegelse er både medisinen og metaforen, på tvers av alle språk, kulturer og aldersgrupper. Gjennom bevegelse transformeres smerte til kunst, kunst til bevissthet, og bevissthet til handling. Der det praktiseres 5Rytmer oppstår et fellesskap for å danse, svette, forvandle, støtte, og å skape et trygt rom hvor hver og en av oss kan gi litt slipp på våre faste forestillinger om hvem og hva vi skal være. Rytme er vårt felles morsmål. Dansen vekker livskraften, og åpner for mer tilgang til den originale, fascinerende, friske og kraftfulle delen av oss selv. Kreativitet. Sammenheng. Fellesskap.

Les mer: ingridbrudevoll.com