Vi som danser 5Rytmer på Sagene er veldig glade for å ha kunnet holde dansen gående hver mandag i hele høst så langt. Å danse er noe av det beste du kan gjøre for å holde deg men­talt sunn og frisk i denne kre­vende tiden. 

Vi vil derfor fort­sette med det, og gleder oss for hver uke det frem­deles er til­latt å danse! Vel­kommen til 5Rytmer på Sagene.

 VÅRE KORONA-TILTAK:

  • Har du feber, sym­ptomer på luft­veis­in­fek­sjon, er pålagt hjem­me­ka­ran­tene eller hjem­me­iso­la­sjon må du bli hjemme. 
  • Ta ansvar for rommet rundt deg, og hold for­svarlig avstand til andre: husk 1 meteren. Dette er en fin og bevisst­gjø­rende øvelse.
  • Av den grunn: Max 19 del­ta­kere – (20 inklu­dert Ingrid) 
  • Vi spriter både  hender og føtter ved ankomst og før vi går. Des­in­fi­se­rings­middel vil stå lett tilgjengelig. 
  • Vi anbe­faler å gå eller sykle til klasse hvis mulig! 
  • Vi anbe­faler ikke shorts, særlig hvis du liker å ligge på gulvet. 
  • Vi opp­fordrer til å ikke bruke mobil­te­le­fonen etter at du har spritet
  • Vi regist­rerer alle dan­sere med navn og kon­takt­in­for­ma­sjon. Dette er som en del av bered­skapen for smittesporing.

Les mer om 5Rytmer og dansen på Sagene her