Vi som danser 5Rytmer på Sagene er veldig glade for å ha kunnet holde dansen gående hver mandag i hele høst så langt. Å danse er noe av det beste du kan gjøre for å holde deg mentalt sunn og frisk i denne krevende tiden.   

Vi vil derfor fortsette med det, og gleder oss for hver uke det fremdeles er tillatt å danse! Velkommen til 5Rytmer på Sagene.

 VÅRE KORONA-TILTAK:

  • Har du feber, symptomer på luftveisinfeksjon, er pålagt hjemmekarantene eller hjemmeisolasjon må du bli hjemme.
  • Ta ansvar for rommet rundt deg, og hold forsvarlig avstand til andre: husk 1 meteren. Dette er en fin og bevisstgjørende øvelse.
  • Av den grunn: Max 19 deltakere – (20 inkludert Ingrid)
  • Vi spriter både  hender og føtter ved ankomst og før vi går. Desinfiseringsmiddel vil stå lett tilgjengelig.
  • Vi anbefaler å gå eller sykle til klasse hvis mulig!
  • Vi anbefaler ikke shorts, særlig hvis du liker å ligge på gulvet.
  • Vi oppfordrer til å ikke bruke mobiltelefonen etter at du har spritet
  • Vi registrerer alle dansere med navn og kontaktinformasjon. Dette er som en del av beredskapen for smittesporing.

Les mer om 5Rytmer og dansen på Sagene her