Påmelding

Frivilligbørs er et slags byttemarked der man utveksler tjenester og ideer.

Nederlenderne kom på ideen, tyskerne satt det hele i system og danskene har skjønt potensiale. Både Lisboa og Moskva og etter hvert byer i hele verden har prøvd ut konseptet.

 

På en frivilligbørs møtes lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

 

Hva skjer på en frivilligbørs? 

Frivilligbørs er kort fortalt en møteplass som legger til rette for mer og bedre samarbeid på tvers.

Det finnes mange gode krefter og ressurser i ethvert lokalmiljø, og på frivilligbørs kan vi møtes og finne nye måter å samhandle på.

Det er ikke kjøp og salg av tjenester på en frivilligbørs, men deltakerne deler på ressurser som:

  • Kloke hoder:Kompetanse, kurs eller rådgiving
  • Nyttige never:Dugnadshjelp eller arrangementsstøtte
  • Varme hjerter:Tid for andre, være et medmenneske
  • Gode forbindelser:Hospitering, mentor eller nettverk
  • Festligheter:Underholdning eller opplevelser
  • Ting og tang:Låne eller arve utstyr eller materialer
  • Husrom:låne lokaler eller lagerplass

Hvorfor bør du fra næringslivet delta?

 

Klikk her

Hvorfor bør frivillige delta?

 

Klikk her

Hvorfor bør du fra offentlige virksomheter delta

Klikk her