Sagene samfunnshus er knutepunktet for bydelens arbeid med miljø og bærekraft. Kom gjerne innom kontoret om du har spørsmål eller innspill til hvordan vi kan jobbe enda bedre!

 

Bydel Sagenes miljø- og klimastrategi kan du lese her
Dersom du vil adoptere en dyrkingskasse, kan du søke her
Les mer om ombruksguiden

 

Dersom du vil søke grønne midler, så les mer her

Frist 1. Februar hvert år!