Sagene samfunnshus er møte­plass for nær­mil­jøet på Sagene. Huset består av flere utleie­saler i ulike stør­relser, en populær kafé og en yoga­skole. Vi tilbyr mange akti­vi­teter for barn og voksne, som musikk, dans, kurs og møter.

Utleie

Vi leier ut lokaler til møter, sel­skap, fore­stil­linger, kurs og tre­nings­ak­ti­vi­teter. Vår sam­ar­beids­partner Nazar café-bar har en omfat­tende og spen­nende sel­skaps­meny, og tilbyr ser­ve­ring til møter og fest, alle dager i uka.

Les mer

Frysja, treningslokale

Program

Ingen arran­ge­menter

Foto: Anna Earl / Unsplash

Faste tilbud

Sagene samfunnshus skal være en møte­plass for ulike akti­vi­teter. Vi har rabatt­ord­ninger for fri­villige grupper og redu­serte leie­krav til faste leie­takere. Se vår pris­liste for mer informasjon.

Les mer