Nazar café-bar har en omfat­tende og spen­nende sel­skaps­meny, og tilbyr ser­ve­ring til møter og fest, alle dager i uka. I til­legg tilbyr kafeen spen­nende ser­ve­ring inte­grert i våre semi­nar­pakker. Kafeen er også en drifts­partner, og har til­syns­an­svar for bygget utenom kontortid.

Kafeen kan også hjelpe til med arran­ge­mentet ditt, pynte loka­lene, og rydde etter deg. Les mer i sel­skaps­me­nyen

Nazar cafe-bar er en fami­lie­drevet kafé som ligger i Sagene samfunnshus. Den lyse og tri­ve­lige kafeen har alle ret­tig­heter, og er åpen alle dager fra kl 11.00 ‑19.00 og fra kl. 12.00 – 19.00 Lørdag – Søndag 

Nazar cafe-bar tilbyr vel­sma­kende og pris­verdig mat og drikke til både små og store gjester. Barna har en egen leke­krok tett ved spise­bor­dene, så for­eld­rene kan gjerne fort­sette mål­tidet mens barna leker!

På kveldstid er det en rolig og avslappet stem­ning, et fint sted å ha et roman­tisk stevne­møte, treffe gode venner, eller løse ver­dens­pro­ble­mene over et lite glass vin.

Les mer på www.nazarcafe.no