Vel­kommen til Syskolen på Sagene

Er du inter­es­sert i å lære å sy klær som passer? Bli med på sykurs!

Kurs­holder, Trine, er fag­ut­dannet kjole­skredder og hun legger til rette for at din sying kan blomstre. Du lærer å sy i et åpent, varmt og krea­tivt miljø og det er maks 6 del­ta­kere på sykurs. Under­vis­ningen er lagt opp som krea­tive verks­steds­kurs, og er en blan­ding av fel­les­un­der­vis­ning, indi­vi­duell vei­led­ning og egen sy tid. Alle nivåer er velkomne.

Korte kreative sykurs

Det er 1 krea­tivt helge­kurs hver måned, og 2 dags kurs på man­dager i måneden, ca. annen­hver uke. På disse åpne sykur­sene velger du selv hva du vil sy og får hjelpen du trenger under­veis. Du kan bli med en eller flere ganger. Dette har tid­li­gere kurs­del­ta­kere for­talt oss er veldig lære­rikt og inspi­re­rende. Alle nivåer er vel­komne, både nybe­gyn­nere og mer øvde syere da disse kurs har mye indi­vi­duell veiledning.

Lengere varende temakurs

Du kan også bli med på tema­kurs, eks kåpe- eller kjole­kurs, seme­ster­kurs eller års­kurs. Dette er for deg som vil gå på sykurs i len­gere tid, være en del av en kreativ gjeng og lære å sy av en fag­ut­lært kjole­skredder i et krea­tivt og kunn­skaps­rikt miljø

Se alle de spen­nende kurs­tilbud og meld deg på sykurs her: https://trinel.simplero.com

Underviser

Trine Malene Lau­ridsen er fag­ut­dannet teater- og kjole­skredder. Hun kommer fra Køben­havn og har bodd på Sagene i 14 år, hvor hun hjelper krea­tive kvinner sy lekre klær som passer. Ta gjerne kon­takt på trine@trinel.no.

Følg Trine’s sygruppe på Face­book, og få ukentlig inspirasjon!