Systematisk internkontroll

Systematisk internkontroll
Innbefatter brann- og eltilsyn, ROS-analyser og HMS-arbeid.

Daglig tilsyn:
Etter arrangementer skal alle utleierom og fellesrom sjekkes for potensielle risiko; skader på elektrisk anlegg, levende lys, ulåste dører/vinduer osv. På dagtid er det samfunnshusets daglige leder eller hans representant som har dette ansvaret. På kveldstid er det kafeens daglige leder eller hennes representant som har dette ansvaret. Ved avvik skal de aktuelle leietakerne varsles om ansvaret de har iht. leiebetingelsene.

Månedlig tilsyn:
Hver måned skal det gjennomføres egne brannrunder på bygget; rømningsveier skal testes/ryddes, elektrisk utstyr skal ses over, elektriske tavler sjekkes og jordfeilbrytere testes. Dette skal dokumenteres iht Internkontrollforskriftens §5 på eget skjema.

Årshjul HMS:

NårHvaAnsvarlig
Januar
Februar15. februar: Frist HMS-årsrapportPersonalansvarlig i hver virksomhet
Mars1. mars: Frist vernerunder Hver virksomhet skal gjennomføre egne vernerunderPersonalansvarlig + verneombud
MarsDriftspartnermøte:Tilbakemelding vernerunderStatus HMS-årsrapport.Felles husmøte for info skal vurderesDriftspartnerskapet
April1. april: Frist MiljøfyrtårnrapportDriftspartnerskapet
1. mai: Frist HMS-personalmøte, se på resultat vernerunde og forslag til handlingsplanPersonalansvarlig i hver virksomhet
Mai15. mai: Frist endelig handlingsplan gjøres kjent.Personalansvarlig i hver virksomhet
JuniDriftspartnermøte:Vurdering av handlingsplan og evt. investeringerTeoretisk brannøvelse; scenario og teknisk test av anleggDriftspartnerskapet
Juli
August
SeptemberStatus HMS-planPersonalansvarlig + verneombud
SeptemberDriftspartnermøte:Gjennomføre ROS-analyse. Revidere virksomhetenes HMS-planer og felles systematisk internkontrollDriftspartnerskapet
OktoberPraktisk evakueringsøvelse, test av brannvarslingBydel Sagene
November
DesemberDriftspartnermøte:Oppsummering av året. Vurdere behov for brukerundersøkelseDriftspartnerskapet