Rock’n Roll-mode

Liker du Swing, Rock'n'roll, Lindy Hop, Boogie Woogie og West­cost swing? Da er dette noe for deg! Arran­ge­mentet er åpent for alle alders­grupper – unge og gamle! Alle for­skjellige swing/ danse­skoler og rocke­klubber som ønsker å delta er også vel­komne. Det...

60pluss ekstra trening

  Barre. Onsdager kl 10.30 – 11.30 Inspirert av treningen danserne utfører ved ballettstangen. Enkle og effektive øvelser som styrker føtter, ben og kjernemuskulatur. Fokus på kroppens plassering, som gir god balanse og en flott holdning. Timen avsluttes med...

Pikekoret

Pike­koret er en fin gjeng med sang­fugler i Oslo og omegn. Siden 2006 har et tjue­talls glade ama­tører sunget og hatt det gøy på øvel­sene på Sagene samfunnshus. Noen har bak­grunn fra kor eller lig­nende, men det vik­tigste for oss er at vi har det gøy,...

Galleri Sagene samfunnshus

Galleri Sagene samfunnshus viser utstillinger av ulik karakter, hovedsaklig med lokale kunstnere. Utstillingene arrangeres av Torshov kunst- og kulturforening, og er gjerne utstilt en måned av gangen. Ta kontakt med Torshov kunst- og kulturforening v/ Kari Eldnes,...

Dagsangerne

Dagsangerne på Sagene er et kor åpent for alle som har tid på dagtid. Koret ledes på norsk, men koret er multikulterelt, flerspråkelig og flerkulterelt, og dirigenten har engelsk som morsmål.    Dagsangerne er en frivillig organisasjon og synger mange konserter...

Bydelsdagene

Bydel Sagene arran­gerer bydels­dager en helg tidlig i mai hvert år. På bydels­da­gene er målet å vise fram det som foregår av kultur- og for­eningsliv i bydelen. Sagene blir nevnt som en bydel i skrift­lige kilder alle­rede 10. mai 1629,...