Sagenetreffen

Sagene treffen er et sosialt danse­tilbud for danse­glade godt voksne over 50 år, stort sett annen­hver lørdag. Klubb 81 har arran­gert dans med levende musikk på Sagene samfunnshus siden 1981! Følg med...

Rock’n Roll-mode

Liker du Swing, Rock'n'roll, Lindy Hop, Boogie Woogie og West­cost swing? Da er dette noe for deg! Arran­ge­mentet er åpent for alle alders­grupper – unge og gamle! Alle for­skjellige swing/ danse­skoler og rocke­klubber som ønsker å delta er også vel­komne. Det...

Aktiv på dagtid

Styrke. Onsdager kl 11.15 – 12.00 Styrketrening for hele kroppen, med/uten utstyr på matte. Flyt. Onsdager kl 12.15 – 13.15. Trening med fokus på fleksibilitet og bevegelighet, gjennomføres i rolig tempo, med inspirasjon fra blant annet yoga. Pris: kr. 600,- per...

Pikekoret

Pike­koret er en fin gjeng med sang­fugler i Oslo og omegn. Siden 2006 har et tjue­talls glade ama­tører sunget og hatt det gøy på øvel­sene på Sagene samfunnshus. Noen har bak­grunn fra kor eller lig­nende, men det vik­tigste for oss er at vi har det gøy,...

Galleri Sagene samfunnshus

Galleri Sagene samfunnshus viser utstillinger av ulik karakter, hovedsaklig med lokale kunstnere. Utstillingene arrangeres av Torshov kunst- og kulturforening, og er gjerne utstilt en måned av gangen. Ta kontakt med Torshov kunst- og kulturforening v/ Kari Eldnes,...

Dagsangerne

Dagsangerne på Sagene er et kor åpent for alle som har tid på dagtid. Koret ledes på norsk, men koret er multikulterelt, flerspråkelig og flerkulterelt, og dirigenten har engelsk som morsmål.    Dagsangerne er en frivillig organisasjon og synger mange konserter...