Yogakurs

Det er mange ulike yoga­kurs som arran­geres på Sagene samfunnshus. Oslo yoga er drifts­partner, og arran­gerer en hel rekke kurs; Ashtanga yoga, dyna­misk yoga, fysisk yoga, rolig yoga, se www.osloyoga.no/kurs MamaYoga arran­gerer gra­vi­deyoga og bar­selyoga, se...

Taoistisk Tai-Chi

Taois­tisk Tai Chi™ internal arts of health er en gammel kine­sisk tre­nings­form som gir balanse, vel­være og ro. De lang­somme drei­ende og tøy­ende beve­gel­sene gir mulighet for økt flek­si­bi­liet, styrke og koor­di­na­sjon. Tre­ningen passer for alle...

Sagenetreffen

Sagene treffen er et sosialt danse­tilbud for danse­glade godt voksne over 50 år, stort sett annen­hver lørdag. Klubb 81 har arran­gert dans med levende musikk på Sagene samfunnshus siden 1981! Følg med...

Rock'n Roll-mode

Liker du Swing, Rock'n'roll, Lindy Hop, Boogie Woogie og West­cost swing? Da er dette noe for deg! Arran­ge­mentet er åpent for alle alders­grupper – unge og gamle! Alle for­skjellige swing/ danse­skoler og rocke­klubber som ønsker å delta er også vel­komne. Det...

60pluss ekstra trening

60pluss ekstra invi­terer alle over 60 år til yoga- og pila­testre­ning: Ons­dager kl. 13.30 – 14.30 Vi tilbyr en enkel og variert yoga­time med fokus på pust, til­stede­væ­relse, styrke og sta­bi­litet. Du trenger ingen erfa­ring for å delta, bare å møte...

Pikekoret

Pike­koret er en fin gjeng med sang­fugler i Oslo og omegn. Siden 2006 har et tjue­talls glade ama­tører sunget og hatt det gøy på øvel­sene på Sagene samfunnshus. Noen har bak­grunn fra kor eller lig­nende, men det vik­tigste for oss er at vi har det gøy,...