Utvendig vedlikehold

Sagene samfunnshus skal framstå som rent og ryddig, også utvendig. Det er derfor viktig at vi blir varslet om skader er mangler så snart som mulig. Alle meldinger vedrørende utvendig vedlikehold sendes til hei@sagenesamfunnshus.no.

Ansvarsfordeling:

Bydel Sagene leier bygget, og huseier OBOS forretningsbygg som har ansvaret for utvendig vedlikehold av bygningen.

Utvendige skilter, belysning, veggmosaikk, flagg osv. er det likevel bydel Sagene som har ansvar for.

På utsiden av bygningen er det i perioden 1. april til 30. september er ca 70 kvm av plassen foran inngangen avsatt til uteservering. Det er da Nazar café som rengjør dette arealet.

Strøing og kosting av Arne Gjestis plass forøvrig er det Bydel Sagene som ansvar for.

Sagene samfunnshus har fire utvendige oppslagstavler i Arendalsgata, som er reservert informasjon om tilbudet på huset spesielt, og informasjon fra bydel Sagene generelt.