Utvendig vedlikehold

Sagene samfunnshus skal framstå som rent og ryddig, også utvendig. Det er derfor viktig at vi blir varslet om skader er mangler så snart som mulig. Alle mel­dinger ved­rø­rende utvendig ved­li­ke­hold sendes til sagene.samfunnshus@gmail.com

Ansvars­for­de­ling:

Bydel Sagene leier bygget, og hus­eier OBOS for­ret­nings­bygg som har ansvaret for utvendig ved­li­ke­hold av bygningen.

Utven­dige skilter, belys­ning, vegg­mo­saikk, flagg osv. er det likevel bydel Sagene som har ansvar for.

På utsiden av byg­ningen er det i peri­oden 1. april til 30. sep­tember er ca 70 kvm av plassen foran inn­gangen avsatt til ute­ser­ve­ring. Det er da Nazar café som ren­gjør dette arealet.

Strøing og kos­ting av Arne Gjestis plass for­øvrig er det Bydel Sagene som ansvar for.
Bloms­ter­kas­sene på plassen er det også Bydelen som har ansvaret for, og det er barn i barne­ha­gene som planter blomster og holder orden i kas­sene. Bloms­ter­bedet i Aren­dals­gata er det Oslo yoga som ved­li­ke­holder. Strøing og kos­ting av fortau i Aren­dals­gata er det Bymiljø­etaten som har ansvar for.

Sagene samfunnshus har fire utven­dige opp­slags­tavler i Aren­dals­gata, som er reser­vert infor­ma­sjon om til­budet på huset spe­sielt, og infor­ma­sjon fra bydel Sagene generelt.