Støy

Sagene samfunnshus skal ha gode rutiner og avgrensninger ift støyende arrangementer, for å forebygge plagsom lydlekkasje til andre arrangementer i huset, og til våre naboer:

1) 24 års aldersgrense skal sikre huset mot støyende ungdomsfester.

2) Veiledning av leietakerne skal sikre at alle tar nødvendig hensyn, jf. leiebetingelsenes pkt 2

Sagene samfunnshus skal følge Oslo kommunes støyforskrift, jf § 15 : I boligområder skal det være en «stille periode» i tidsrommet kl. 23.00-01.00”. Sagene samfunnshus stenger kl 23.00 på hverdager og kl 00.30 på fredager og lørdager.