Gratis korkonsert på Sagene Samfunnshus med Mundi Musica og Dagsangerne på Sagene.