Miljøforeningen Akerselvas Venner inviterer til åpent møte: 

LAKSEFISKE I AKERSELVA og andre Oslo-elver

Tirsdag27. september 2022 kl. 18-20

SageneSamfunnshus (Kaysalen), Kristiansands gate 2 (like ved Sagene kirke).

Program:

Freddy Wingeng, styreleder iOslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA):

«OFAs kultivering avAkerselva og Marka-vannene»

Jan Arhaug, administrator / leder for Akerselva Sportsfiskerforening: «Laksefiske i Akerselva»

Bjørg Einan, Vann- ogAvløpsetaten i Oslo (VAV):

«Regulering av vannføring iAkerselva»

Anders Høilund, styremedlem iLysakerelvas Fiskerforening:

«Laksefiske i Lysakerelva» 

Finn Stenersen, leder forFiskerutvalget i OJFF:

«Fiske i Gjersjøelva»

Det blir anledning til å stille spørsmål.

Møteleder: Per Østvold 

Møteter åpent for alle interesserte.