Kunstterapiforeningen Norge ønsker velkommen til årets SEMINAR

PÅ PROGRAMMET: ​

ÅPNING – Lise Bjarkli, styreleder

INTRODUKSJON til Somatic Experiencing og Kunstterapi: Kroppen er sjelens tempel – Anita Roten

WORKSHOP: Sjelens utsending i eventyrene? – Knut Omholt

LABORATORIUM: Utforsking av begrepet bundet energi – Steffen Andreas Rostock Svendsen

WORKSHOP: Om hjelperollen – Steffen Andreas Rostock Svendsen

OPPSUMMERING & AVSLUTNING – Ann Ellsie Morger

Mer informasjon og ​påmelding: https://www.kunstterapiforeningen.no/seminar2023

 https://www.facebook.com/events/2434515273379850