Føler du deg sterk? Eller sjenert? Kan du være sint, sur eller glad? Med sang, rap poesi og rytmer utforsker Maria Lotus følelser og kropp!

Barnehageforestilling / Fra 2 år / gratis