Organisasjonsmodell

Hvordan er ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt?

Huseier har ansvar for drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg, bygningsmessige konstruksjoner og infrastruktur slik det er avgrenset i leiekontrakten med bydel Sagene.

Bydel Sagene har det overordnede ansvaret for drift og vedlikehold av bygg og inventar, herunder ansvar for brannsikkerhet og driftspartnerskapets nettsider .

Nazar cafe har et delegert ansvar for drift av bygg og inventar, herunder ansvar for brannsikkerhet på kveldtid og i helgedager.

Andre leietakere har aksepterer ved å inngå leieavtale å følge leiebetingelsene for Sagene samfunnshus.

Alle driftspartnerne har ansvar for å følge opp egne HMS-planer, samt arbeide for felles HMS-mål.