HMS-mål og -planer

 

Driftspartnerskapet på Sagene samfunnshus har felles målsetninger med helse, miljø og sikkerhet (HMS):

For publikum:

  • HELSE: Huset skal ha et helsebringende tilbud åpent for alle innbyggere i bydel Sagene.
  • MILJØ: Publikum skal vite om husets miljørutiner, og vi skal gjennom gode eksempler skape gode holdninger til å ta vare på vårt felles miljø lokalt og globalt.
  • SIKKERHET: Huset skal være trygt å bruke for alle, og skal ha rutiner som sikrer dette.

For arbeidstakere:

  • HELSE: Arbeidsmiljøet skal søke å være helsebringende for alle som jobber på huset.
  • MILJØ: Alle arbeidsrutiner skal følge gjeldende miljøkrav, og bidra til miljøbevissthet hos alle.
  • SIKKERHET: Husets infrastruktur og de ulike virksomhetenes arbeidsrutiner skal bidra til et trygt arbeidsmiljø for alle, uten akutte skader eller belastningsskader.