Faste leietakere har i samsvar med leiebetingelsene ansvar for å overlate rom og utstyr til neste leietaker i en brukbar stand. Følgende punkter skal da sjekkes før en forlater rommet:

Kaysalen
Er bordflater rengjort? 
Er stoler stablet sammen? 
Er lydanlegget slått av og avlåst? 
Er projektor skrudd av og fjernkontroll satt tilbake i holderen? 
Er taleanlegg slått av mikrofoner satt til ladning? 
Er termostat stilt på normaltemperatur (20 grader), og varmeovner på? 
Er utgangsdørene fra scenen låst? 
Er lyset skrudd av? 
 
  
Frysja
Er alle møbler fjernet fra rommet? 
Er alt utstyr ryddet bort på riktig sted? 
Er termostat stilt på normaltemperatur (20 grader), og varmeovner på? 
Er bakdøra låst? 
Er lyset skrudd av? 
 
  
Oslo Yoga
Er alt utstyr ryddet på plass og rommet tilrettelagt for neste time? 
Er gulvet moppet? 
Er dobbelt lås i utgangsdør låst etter siste time? 
Er temperatur regulert til nattsenking etter siste time? 
Er gulvmatter ved inngang støvsugd etter siste time? 
Er stereoanlegget skrudd av (ikke hovedbryter)? 
Er lyst skrudd av? 
  
Trinserud
Er bordflater rengjort? 
Er stoler stablet sammen på riktig måte og plassert langs vegg? 
Er termostat stilt på normaltemperatur, og varmeovner skrudd på? 
 Er vindu lukket? 
Er lyset skrudd av? 
 
 
  
River’n (se også bruksanvisning)
Er bordflater rengjort på en god måte? 
Er stoler stablet sammen på riktig måte og plassert langs vegg? 
Er projektor skrudd av? 
 Er vindu lukket? 
Er termostat stilt på normaltemperatur, og varmeovner skrudd på? 
Er lyset skrudd av?