Livet mellom husene

Rydde og rengjøre møbler

Alle leietakere på kveldstid og i helgene skal rydde og rengjøre møbler etter bruk, slik at det er klart til neste arrangement, jf leiebetingelsenes pkt 9.

Kaysalen/Trinserud/River’n:

Bordflater skal vaskes av, utstyr finnes på bøttekott ved forkjøkken. Stoler skal stables eller henges opp på bord, slik at gulvene kan vaskes. Eventuelt søl av drikke på gulv skal tørkes opp så snart som mulig, slik at det ikke blir permanente merker.

Søppel utover det som er plass til i kildesorteringsbøttene skal kildesorteres iht til avfallsinstruks og plasseres i bøttekott. Tomflasker skal da også fjernes; panteflasker kan enten tas med eller settes på bøttekott, alle andre flasker skal puttes i glassinnsamling på utsiden av bygningen.

Frysja:

Alle møbler skal fjernes fra rommet etter bruk, og plasseres i møbelkrok. Eventuelt søl av drikke på gulv skal tørkes opp så snart som mulig, slik at det ikke blir permanente merker.

Søppel utover det som er plass til i kildesorteringsbøttene skal kildesorteres iht til avfallsinstruks og plasseres i bøttekott. Tomflasker skal da også fjernes; panteflasker kan enten tas med eller settes på bøttekott, alle andre flasker skal puttes i glassinnsamling på utsiden av bygningen.


Utstyr som skal finnes i bøttekott:

Store, svarte søppelsekker

Små hvite poser til restavfall

Små grønne poser til matavfall

Engangskluter

Jifspray, ferdig utvannet

Moppestativ og mopper

Bred feiekost

Feiebrett

I tillegg skal det finnes håndsåpe og tørkepapir i bøttekottet.

Alle leietakere må også bidra til å holde bøttekottet rent og ryddig, slik at det er klart til neste bruker!