Politisk mandat

Mandatet for å drive Sagene Samfunnshus var nedfelt i Plan for bærekraftig bydelsutvikling 2008-2012, og huset skal være bydelens møteplass, og styrke det lokale mangfoldet i kulturlivet. Her kan du også få miljøinformasjon, finne samarbeidspartnere, få tips og veiledning hvis du ønsker å engasjere deg i lokalmiljøet.

Det er bydelsutvalget i Bydel Sagene som er øverste politiske ledelse. Samfunnshuset er en pådriver for å utvikle lokaldemokratiet, ved å invitere i deltakelse og medvirkning i ulike lokale beslutningsprosesser, og ved å utvikle prosjekter som inviterer beboere og institusjoner til deltakelse og medvirkning i lokale beslutningsprosesser innenfor park- og torgutvikling, kulturprogram og annet.

Bydel Sagene

For our english speaking friends: This is a commercial for Sagene, a district of Oslo, Norway.

Bydel Sagene from WELTERWERK FILMKOMPANI on Vimeo.

En rekke lover, forskrifter og politiske vedtak legger dessuten rammer for driften av Sagene Samfunnshus.

Les mer på bydelens sider