Politisk mandat

Mandatet for å drive Sagene Samfunnshus er nedfelt i Plan for bærekraftig bydelsutvikling 2008-2012, og meningen er at huset skal fungere som bydelens møteplass, og styrke det lokale mangfoldet i kulturlivet. Her kan du også få miljøinformasjon, finne samarbeidspartnere, få tips og veiledning hvis du ønsker å engasjere deg i lokalmiljøet.

Det er bydelsutvalget i Bydel Sagene som er øverste politiske ledelse. Enhet for kultur og nærmiljø skal være en pådriver for å utvikle lokaldemokratiet, ved å invitere i deltakelse og medvirkning i ulike lokale beslutningsprosesser, og ved å utvikle prosjekter som inviterer beboere og institusjoner til deltakelse og medvirkning i lokale beslutningsprosesser innnenfor park- og torgutvikling, kulturprogram på samfunnshuset og annet.

Bydel Sagene from WELTERWERK FILMKOMPANI on Vimeo.

En rekke lover, forskrifter og politiske vedtak legger dessuten rammer for driften av Sagene Samfunnshus.

Les mer på bydelens sider