Hittegods

Sagene samfunnshus har ikke erstatningsansvar for gjenglemte gjenstander, men ønsker selvsagt at alle som er uheldig og glemmer igjen noe på huset skal få det igjen!

Lommebøker, mobiltelefoner og annet verdifullt utstyr vi finner eller får innlevert vil bli oppbevart nedlåst, og vi vil forsøke å kontakte eieren der det er mulig. Gjenstander som ikke er hentet innen 3 måneder blir overlevert hittegodskontoret, Oslo politidistrikt.

Gjenglemte klær, sko mv. plasseres i skuffer i gang ved kafé. Når skuffene blir fulle blir gjenstandene lagt på vårt lager. Gjenstander uten særlig andrehåndsverdi som ikke er hentet innen 3 måneder blir etter samråd med hittegodskontoret, Oslo politidistrikt kastet.