Driftspartnerskapet

Bydel Sagene samarbeider nært med de private aktørene Nazar café-bar AS og Oslo yoga ANS i drift og utvikling av Sagene samfunnshus. Et slikt offentlig-privat samarbeid bidrar til at huset blir brukt på en kostnadseffektiv og ressursvennlig måte, til glede for bydelens innbyggere.

Dette driftspartnerskapet bidrar til at huset genererer nok inntekter til at det er økonomisk bærekraftig, det gir et allsidig kurs- og aktivitetstilbud, og sørger for at huset er åpent for publikum dag og kveld alle dager i uka, hele året igjennom.

Organisasjonsmodell
Sagene samfunnshus’ lokaler eies av Sagene terrasse BL, mens OBOS eiendomsforvaltning forvalter lokalene for huseier. Bydel Sagene leier lokalene av OBOS (på 5-årskontrakt med rett til fornyelse), og videreutleier til driftspartnerne og andre.

Siden 2001 har bydelen drevet huset som et prosjekt finansiert gjennom Handlingsprogram for Oslo Indre Øst, og fra 2007 til 2015 organisert som en del av Enhet for bærekraft, og deretter som en del av avdeling for folkehelse, kultur og nærmiljø. Fra 2022 forvaltes Sagene samfunnshus av bydelsadministrasjonen, fra 2024 også med driftsansvar for innbyggersenter vegg i vegg. Egen inntjening, hovedsakelig gjennom utleie, dekker en stor del av drifts- og administrasjonsutgiftene.

Et rådgivende driftspartnerskap bestående av bydelen, Oslo yoga og Nazar café-bar har jevnlige møter for å diskutere felles interesser og aktiviteter, og sikre at driften er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og politiske vedtak.