Nøkkelkvittering

 

Sikkerhetsregler ved bruk av nøkler

  1. Nøkkel er personlig, og kan ikke lånes ut til andre. Alle faste brukere skal derfor kvittere ut sin egen nøkkel, og ikke låne av andre.
  2. Alle som kvitterer ut nøkler til lokaler har også ansvar for å lukke og låse lokalene etter seg. Det innebærer også å sjekke at eventuelle vinduer er forsvarlig lukket, og at det ikke er uvedkommende igjen i lokalet. Nøkkel er å anse i bruk helt til den er kvittert inn igjen på dette skjemaet.
  3. Hver nøkkel er personlig merket med et unikt nummer. Ingen nøkler skal merkes med navn, verken organisasjonens navn, personlige navn eller annet som kan koble nøkkelen til Sagene samfunnshus.
  4. Det finnes ulike nøkler med tilgang til ulike soner på huset. Ukvittert nøkkel skal svare til behovet.
  5. Brukere som skal ha tilgang til huset utenfor ordinær åpningstid, skal kvittere ut en egen unik kode og få opplæring i bruk av innbruddsalarm. Koden er også personlig, og skal ikke deles med andre. Koden er å anse som i bruk helt til den er kvittert slettet på dette skjemaet.
  6. Nøkler som ikke lengre er i bruk, skal snarest mulig leveres tilbake. Leveres ikke nøkkel tilbake etter påminning/purring, vil det medføre erstatningsansvar.
  7. Brudd på sikkerhetsrutinene, eller tap av nøkkel kan medføre tap av retten til å ha nøkkel til Sagene samfunnshus, og medføre erstatningskrav.