Innbruddsalarm

Sagene samfunnshus har alarmavtale med Verisure. Når Samfunnshusets tilbud er stengt er derfor bygningen sensorovervåket, med direkte varsling til alarmselskapet.

Faste leietakere som har behov for tilgang til bygget utover kafeens åpningstider kan kvittere ut en egen kode til alarmanlegget. Denne koden er personlig, og skal ikke deles med andre brukere av huset. Dette fordi bydelen til enhver tid skal vite hvem som åpner og lukker, og dermed påtar seg ansvaret for bygningen og inventaret.

Hvis alarm blir utløst ved en feiltakelse av en av de faste leietakerne, må en straks ta kontakt med en av driftspartnerne for å få oppgitt gyldig kodeord. Deretter må en ringe Verisure alarmsentral på tlf 0 60 10 og oppgi dette kodeordet for å få avlyst utrykning.

Utrykning skjer så fremt ikke alarm er nullstilt. Kostnader ved feilaktig utrykning blir belastet leietaker.