Hvorfor bør du fra offentlige virksomheter delta?

 

Vær synlig og bli kjent med lokalmiljøet på en ny måte.

Finn ressurser som kan gjøre din virksomhets aktiviteter enda bedre.

Møt spennende mennesker og bygg nettverk med engasjerte organisasjoner og bedrifter.

Bidra til mer og bedre samspill på tvers.

La nye samarbeid bidra til utvikling og læring i din virksomhet.

Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn.