Livet mellom husene

Støy

Sagene samfunnshus skal ha gode rutiner og avgrensninger ift støyende arrangementer, for å forebygge plagsom lydlekkasje til  andre arrangementer i huset, og til våre naboer:

1) 23 års aldersgrense skal sikre huset mot støyende ungdomsfester.

2) Veiledning av leietakerne skal sikre at alle tar nødvendig hensyn, jf. leiebetingelsenes pkt 2

Sagene samfunnshus skal følge Oslo kommunes støyforskrift, jf § 15 : ”I boligområder skal det være en «stille periode» i tidsrommet kl. 23.00-01.00. Sagene samfunnshus stenger for øvrig for alle aktiviteter kl 00.00