Ventilasjon og varme

Huset har et felles ven­ti­la­sjons­an­legg som skal levere luft til alle rom. Anlegget har CO2-sen­sorer, og leverer ekstra mye luft hvis CO2-nivået blir for høyt. Luften i rommet er tem­pe­rert til ca 20 grader. Er det var­mere enn dette ute blir luften avkjølt.

I til­legg er det varme­ovner i alle rom, styrt av ter­mo­stat på panelovn i hvert rom.

Opp­lever dere at det er for varmt i rommet?
Juster ned tem­pe­ratur via termostat.

Opp­lever dere at det er for kaldt i rommet?
Juster opp tem­pe­ratur via ter­mo­stat. Er det veldig kaldt ute kan det også være for­nuftig å sette inn en ekstra varmekilde.