Ventilasjon og varme

Huset har et felles ventilasjonsanlegg som skal levere luft til alle rom. Anlegget har CO2-sensorer, og leverer ekstra mye luft hvis CO2-nivået blir for høyt. Luften i rommet er temperert til ca 20 grader. Er det varmere enn dette ute blir luften avkjølt.

I tillegg er det varmeovner i alle rom, styrt av termostat på panelovn i hvert rom.

Opplever dere at det er for varmt i rommet?
Juster ned temperatur via termostat.

Opplever dere at det er for kaldt i rommet?
Juster opp temperatur via termostat. Er det veldig kaldt ute kan det også være fornuftig å sette inn en ekstra varmekilde.