Oppvekst- og velferdskomitéen skal behandle saker somk onkret berører barn og unges hverdag, som f.eks. barnehage.