Oppvekst- og velferdskomitéen skal behandle saker som konkret berører barn og unges hverdag, som f.eks. barnehage.