Forbereder lokale saker før politisk behandling ibydelsutvalget. Hvert møte begynner med åpent kvarter, der bydelens innbyggerekan stille spørsmål eller komme med innspill! Møtet vil ikke bli gjennomført påSagene samfunnshus, men digitalt på nett.Les mer på www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/bydeler/bydel-sagene/politikk-bydel-sagene/