Helselykke: Gruppetrening for kreftrammede Dette tilbudet er for deg som erunder eller har fullført kreftbehandling. Øktene inneholder både styrke- ogutholdenhetsøvelser for å bedre din mentale og fysiske helse. Målet er åredusere seneffekter og bivirkninger av behandlingen, og gjøre hverdagenlettere. Treningen tilpasses din dagsform og ditt ferdighetsnivå ved hjelp avvarierte vanskelighetsgrader og god kommunikasjon. Vi har en positiv atmosfæremed fokus på mestring, der vi ønsker å gjøre fysisk aktivitet gøy! Tid:Tirsdager 16:30-17:15 Sted: Frysja treningssal på Sagene Samfunnshus Det vilvære en egenandel for treningen med mulighet for å kjøpe klippekort ellerbetale for drop-in per gang. For mer informasjon kan du kontakte meg på E-post:aahkaja@gmail.com Telefon: 95732433