Helse- og mestringskomitéen skal behandle helse- og sosialsaker, pleie- og omsorgssaker, rehabilitering og miljørettet helsevern, samt saker som gjelder folkehelse